nota prawna
eSynergia jest właścicielem i administruje serwisem internetowym (serwis) dostępnym pod adresem www.esynergia.pl. Zawartość serwisu jest przedmiotem praw wyłącznych, w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych, eSynergii lub wskazanych w treści serwisu autorów. Serwis chroniony jest przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Właściciel serwisu dołożył należytej staranności, aby informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu były prawdziwe i aktualne. eSynergia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu. eSynergia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu.


Szkolenia e-learning
Blended learning
E-edukacja
Konsulting
Marketing
Więcej...

Copyright 2012 eSynergia | Nota prawna